I Türk dövlətləri kardioloji qurultayının konfrans və kursları
05 Aprel 2024, 10:22 - Konfranslar

I Türk dövlətləri kardioloji qurultayının konfrans və kursları.


       


Kurs 1. ÜRƏK-DAMAR XƏSƏTLİKLƏRİNDƏ KARDİAK GÖRÜNTÜLƏMƏ

Moderators: Firdovsi Ibrahimov (AZ), Saltanat Andossova (KZ), Fuad Novruzov (AZ), Gülşən Süleymanova (AZ)

Sağ mədəcik və Pulmonar Hipertenziyanın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi  Oqtay Musayev (AZ)

Ürəyin İşemik xəstəliyi: ürək MRT-sı ilə dəyərlədirmə   Aytən Nəsibova (AZ)

Miokarditin və Perikarditin diaqnostikasında MRT-nın rolu  Leyla Musayeva (AZ)

Non-işemik kardiomiopatiyaların MRT ilə görüntüləməsi  Anaxanım Səfərova (AZ)

Ürəyin Molekulyar Diaqnostikası: Canlılıq və Perfuziya müayinələri  Fuad Novruzov (AZ)

Kardiak KT angioqrafiya. Ne zaman? Kime?  Gülşən Süleymanova (AZ)

Kardiak KT : xəstə halları ( case report)  Lalə Quluzadə (AZ)

Interaktiv sual - cavab?- Interactive survey  Gülşən Süleymanova (AZ)

Kofe fasiləsi /Coffee break
Kurs 2 ÜRƏK QAPAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ YENİLİKLƏR : TRANSKATETER AORTA QAPAĞI İMPLANTASİYASI (TAVİ)

Moderatorlar: İlqar Tahiroğlu (AZ)

How to select right patient for a TAVI procedure / Key screening criteria  Fadi Sawaya (LB) (pre-recorded presentation)

Transcathether aortic valve Navitor: Road Ahead, Today, Tomorrow  Fadi Sawaya (LB) (pre-recorded presentation)

Navitor case in the box   Ole De Backer (pre-recorded case)

Süni döyünən ürək modelində praktiki sessiya  Ismail Evren (UAE)

TAVI simulyasiyası (Medtronik)   Ilgar Tahiroglu (AZ)

Kofe fasiləsi / Coffee breakKurs 3 EVAR, TEVAR

Moderatorlar: Cabir Gülmalıyev (AZ), Hakan Uçar (TR), Alp Burak Çatakoğlu (TR), Abbasəli Abbasəliyev (AZ)

EVAR və TEVAR təməl prinsipləri  Maharram Nasifov (AZ)

EVAR və TEVAR praktik hissə,vaka nümunələri  Maharram Nasifov (AZ)

EVAR və TEVAR əməliyyatının simulyasiyası (Medtronik)  Maharram Nasifov (AZ)

Müzakirə

Kofe fasiləsi /Coffee breakKurs 4 Renal denervasiya

Moderator: Ülvi Mirzoyev (AZ), Zaur Qasımov (AZ)

Renal denervasiya təməl prinsipləri  Ülvi Mirzoyev (AZ)

Renal Denervasiya praktik hissə (vakaların nümayişi)  Ulvi Mirzoyev (AZ)

Müzakirə
Paylaş:
Baxış sayı: 280