Klinik Bölmə

TTTY şöbəsi
Poliklinika şöbəsi
Xroniki ürək çatışmazlığı şöbəsi

Ürəyin işemik xəstəlikləri şöbəsi

Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi

Laboratoriya şöbəsi

Tibb bacıları şöbəsi