Elmi Bölmə

Arterial hipertoniya şöbəsi
Ritm pozğunluğu şöbəsi
Miokard infarktı şöbəsi
Profilaktik Kardiologiya
Reabilitasiya şöbəsi
Ürək çatışmazlığı şöbəsi