Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

1.1.2 18  yaşdan yuxarı əhalinin müraciəti əsasında profilaktik tibbi müayinələrin aparılması
1.1.19 Arterial təzyiqin ölçülməsi, nəbzin sayılması
1.1.20 Qanın ümumi analizi üçün qan nümunəsinin alınması 
1.1.21 Sidiyin ümumi analizi üçün sidik nümunəsinin alınması
1.1.23 Qanda şəkərin təyini üçün qan nümunəsinin alınması 
1.1.24 Boğazdan yaxmasının götürülməsi və mikrobioloji sınaq üçün müvafiq laboratoriyaya göndərilməsi 
1.1.27 Elektrokardioqrafiya müayinəsi