Stasionar xidmət

2.7.1.1 Miokardın ön divarının kəskin transmural infarktı
2.7.1.2 Miokardın aşağı divarının kəskin transmural infarktı
2.7.1.3 Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı kəskin transmural infarktı
2.7.1.4 Miokardın kəskin subendokardial infarktı
2.7.1.5 Miokardın ön divarının təkrar infarktı
2.7.1.6 Miokardın aşağı divarının təkrar infarktı
2.7.1.7 Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı təkrar infarktı
2.7.1.8 Hemoperikard-kəskin miokard infarktının yaxın ağırlaşması kimi
2.7.1.9 Qulaqcıqlararası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi
2.7.1.10 Mədəciklərarası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi
2.7.1.11 Hemoperikard yaranmadan ürək divarının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi
2.7.1.12 Vətər xordasının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi
2.7.1.13 Aralığın, ürək qulağcığı və mədəciyinin trombozu- kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi
2.7.1.14 Kəskin miokard infarktının digər cari ağırlaşmaları
2.7.2  
2.7.2.1 Mitral və aorta qapaqlarının eyni zamanda zədələnməsi
2.7.2.2 Mitral və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri
2.7.2.3 Aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri
2.7.2.4 Mitral, aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri
2.7.2.5 Ürək qapaqlarının digər çoxsaylı xəstəlikləri
2.7.2.6 Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş revmatik xəstəlikləri
2.7.3  
2.7.3.1 Qeyri-stabil stenokardiya  (Şiddətlənən stenokardiya)
2.7.3.2 Sənədlərlə təsdiqlənmiş spazm ilə müşayiət olunan stenokardiya
2.7.3.3 Stenokardiyanın digər formaları
2.7.3.4 Miokard infarktına səbəb olmayan tac damar trombozu
2.7.3.5 Ürəyin kəskin işemik xəstəliyinin digər formaları
2.7.4  
2.7.4.1 Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilməklə ağciyər emboliyası
2.7.4.2 Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilmədən ağciyər emboliyası
2.7.5  
2.7.5.1 Birincili ağciyər hipertenziyası
2.7.5.2 Ikincili ağciyər hipertenziyasının digər formaları
2.7.5.3 Ağciyər-ürək çatmamazlığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları
2.7.6  
2.7.6.1 Ağciyər damarlarının arteriovenoz fistulu
2.7.6.2 Ağciyər arteriyasının anevrizması
2.7.6.3 Ağciyər damarlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
2.7.7  
2.7.7.1 Kəskin revmatik perikardit
2.7.7.2 Kəskin qeyri-spesifik idiopatik perikardit
2.7.7.3 Infeksion perikardit
2.7.7.4 Kəskin perikarditin digər formaları
2.7.7.5 Xroniki adgeziv( bitişən) perikardit
2.7.7.6 Xroniki konstriktiv (daralan) perikardit
2.7.7.7 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hemoperikardit
2.7.7.8 Perikardial (qeyri-iltihabi) eksudat
2.7.7.9 Perikardın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri
2.7.7.10 Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit
2.7.7.11 Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit
2.7.7.12 Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit
2.7.8  
2.7.8.1 Kəskin revmatik endokardit
2.7.8.2 Kəskin və yarımkəskin infeksion endokardit
2.7.8.3 Endokardit, qapaq dəqiqləşdirilmədən (Xroniki endokardit)
2.7.8.4 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı mitral qapağın zədələnmələri
2.7.8.5 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı aorta qapağının zədələnmələri
2.7.8.6 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı üçtaylı qapağın zədələnmələri
2.7.8.7 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ağciyər arteriyası qapağının zədələnmələri
2.7.8.8 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ürək qapaqlarının çoxsaylı zədələnmələri
2.7.8.9 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə olunan, qapaq dəqiqləşdirilmədən endokardit
2.7.9  
2.7.9.1 Kəskin revmatik miokardit
2.7.9.2 Revmatik miokardit
2.7.9.3 Infeksion miokardit
2.7.9.4 Izolə olunmuş miokardit
2.7.9.5 Kəskin miokarditin digər formaları
2.7.9.6 Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit
2.7.9.7 Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən miokardit
2.7.9.8 Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xastəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit
2.7.9.9 Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit
2.7.10  
2.7.10.1 Obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiya
2.7.10.2 Digər hipertrofik kardiomiopatiya
2.7.10.3 Endomiokardial (eozinofil) xəstəlik (-yi)
2.7.10.4 Endokardial fibroelastoz
2.7.10.5 Digər məhdudlaşdırıcı kardiomiopatiya
2.7.10.6 Alkoqol kardiomiopatiyası
2.7.10.7 Dərman maddələri və digər xarici amillərin təsirindən əmələ gələn kardiomiopatiya
2.7.10.8 Digər kardiomiopatiyalar
2.7.10.9 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya
2.7.10.10 Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya
2.7.10.11 Mübadilə pozğunluqları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya
2.7.10.12 Qidalanma pozğunluqları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya
2.7.11  
2.7.11.1 Birinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası
2.7.11.2 Ikinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası
2.7.11.3 Tam qulaqcıq-mədəcik blokadası
2.7.11.4 Ikidəstəli blokada
2.7.11.5 Üçdəstəli blokada
2.7.11.6 Qeyri-spesifik mədəcikdaxili blokada
2.7.11.7 Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş blokadası
2.7.11.8 Vaxtından əvvəl oyanma sindromu
2.7.11.9 Keçiriciliyin digər dəqiqləşdirilmiş pozğunluqları
2.7.12  
2.7.12.1 Ürək fəaliyyətinin uğurlu bərpası ilə nəticələnən ürək dayanması
2.7.12.2 Mədəciklərin fibrilyasiyası və titrəməsi
2.7.12.3 Sinus düyünün zəifliyi sindromu
2.7.13  
2.7.13.1 Qayıdan mədəcik aritmiyası
2.7.13.2 Mədəciküstü taxikardiya
2.7.13.3 Mədəcik taxikardiyası
2.7.13.4 Qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsi
2.7.13.5 Qulaqcığın erkən depolyarizasiyası
2.7.13.6 Birləşmədən çıxan erkən depolyarizasiya
2.7.13.7 Mədəciklərin erkən depolyarizasiyası
2.7.13.8 Ürək ritminin digər dəqiqləşdirilmiş pozğunluqları
2.7.14  
2.7.14.1 Durğunluq ürək çatmamazlığı
2.7.14.2 Sol mədəcik çatmamazlığı
2.7.15  
2.7.15.1 Ürək arakəsməsinin qazanılmış qüsuru
2.7.15.2 Xorda vətərlərinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması
2.7.15.3 Məməyəbənzər əzələnin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması
2.7.15.4 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ürəkdaxili tromboz
2.7.15.5 Miokardın degenerasiyası
2.7.15.6 Digər dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri
2.7.16  
2.7.16.1 Yuxu cibi və bifurkasiya hissədən subaraxnoidal qansızma
2.7.16.2 Orta beyin arteriyasından subaraxnoidal qansızma
2.7.16.3 Ön birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma
2.7.16.4 Dal birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma
2.7.16.5 Bazilyar arteriyadan subaraxnoidal qansizma
2.7.16.6 Fəqərə arteriyasından subaraxnoidal qansızma
2.7.16.7 Digər kəllədaxili arteriyalardan subaraxnoidal qansızma
2.7.16.8 Digər subaraxnoidal qansızma
2.7.16.9 Yarımkülələrin qabıqaltı nahiyəsinə (subkortikal) beyindaxili qansızma
2.7.16.10 Yarımkürələrin qabıq nahiyəsinə (kortikal) beyindaxili qansızma
2.7.16.11 Beyindaxili beyin kötüyünə qansızma
2.7.16.12 Beyindaxili beyinciyə qansızma
2.7.16.13 Beyindaxili mədəcikdaxilinə qansızma
2.7.16.14 Beyindaxili çox lokalizasiyalı qansızma
2.7.16.15 Digər beyindaxili qansızma
2.7.16.16 Subdural qansızma (kəskin) (qeyri-travmatik)
2.7.16.17 Qeyri-travmatik ekstradural qansızma
2.7.16.18 Beyinönü arteriyaların trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı
2.7.16.19 Beyinönü arteriyaların emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı
2.7.16.20 Beyin arteriyalarının trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı
2.7.16.21 Beyin arteriyalarının emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı
2.7.16.22 Beyin venalarının trombozu nəticəsində yaranan qeyri-piogen beyin infarktı
2.7.16.23 Digər formalı beyin infarktı
2.7.16.24 Qanaxma və ya infarkt olduğu dəqiqləşdirilməyən insult (Serebrovaskulyar tutma)
2.7.16.25 Fəqərə arteriyasının tıxanması və stenozu
2.7.16.26 Bazilyar arteriyanın tıxanması və stenozu
2.7.16.27 Yuxu arteriyasının tixanması və stenozu
2.7.16.28 Çoxsaylı və ikitərəfli beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu
2.7.16.29 Digər beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu
2.7.16.30 Orta beyin arteriyasının tıxanması və stenozu
2.7.16.31 Ön beyin arteriyasının tıxanması və stenozu
2.7.16.32 Arxa beyin arteriyasının tıxanması və stenozu
2.7.16.33 Beyincik arteriyalarının tıxanması və stenozu
2.7.16.34 Beyin arteriyalarının çoxsaylı və ikitərəfli tıxanması və stenozu
2.7.16.35 Beynin digər arteriyasının tıxanması və stenozu
2.7.16.36 Beyin arteriyalarının cırılma baş vermədən təbəqələrə ayrılması
2.7.16.37 Beynin cırılma baş vermədən anevrizması
2.7.16.38 Serebral ateroskleroz
2.7.16.39 Proqressivləşən damar leykoensefalopatiyası
2.7.16.40 Hipertenziv ensefalopatiya
2.7.16.41 Moyamoya xəstəliyi
2.7.16.42 Kəllədaxili venoz sistemin qeyri-piogen trombozu
2.7.16.43 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan beyin (serebral) arteriiti
2.7.16.44 Serebral amiloidli angiopatiya
2.7.16.45 Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı serebral arteriit
2.7.16.46 Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən serebral arteriit
2.7.16.47 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı beyin damarlarının başqa zədələnmələri
2.7.16.48 Subaraxnoidal qansızmanın nəticələri
2.7.16.49 Kəllədaxili qansızmanın nəticələri
2.7.16.50 Digər qeyri-travmatik kəllədaxili qansızmanın nəticələri
2.7.16.51 Beyin infarktının nəticələri
2.7.17  
2.7.17.1 Aortanın (istənilən hissəsinin ) təbəqələrə ayrılması
2.7.17.2 Aortanın döş hissəsinin cırılması barədə məlumat olmadan  anevrizması
2.7.17.3 Qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan, anevrizması
2.7.17.4 Döş və qarın aortasının, cırılması barədə məlumat olmadan, anevrizması
2.7.17.5 Yuxu arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.6 Yuxarı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.7 Böyrək arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.8 Qalça arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.9 Aşağı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.10 Beyinönü arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.11 Digər dəqiqləşdirilmiş arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması
2.7.17.12 Aortanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı rast gələn anevrizması
2.7.18  
2.7.18.1 Qazanılmış arteriovenoz fistul
2.7.18.2 Arteriyaların daralması
2.7.18.3 Arteriyaların əzələ və birləşdirici toxuma qatının displaziyası
2.7.18.4 Qarın (coeliac) arteriyasının sıxılma sindromu
2.7.18.5 Arteriyalar və arteriolaların digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri
2.7.19  
2.7.19.1 Qarın aortasının emboliya və trombozu
2.7.19.2 Yuxarı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu
2.7.19.3 Aşağı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu
2.7.19.4 Qalça arteriyasının emboliya və trombozu
2.7.19.5 Digər arteriyaların emboliya və trombozu
2.7.40  
2.7.40.1 Adenovirus mənşəli pnevmoniya
2.7.50  
2.7.50.7 Kəskin respirator çatmamazlıq
2.7.50.8 Xroniki respirator çatmamazlıq
2.7.50.9 Digər dəqiqləşdirilmiş respirator pozğunluqlar
2.7.81  
2.7.81.1 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Koma ilə
2.7.81.2 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Ketoasidozla
2.7.81.3 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Böyrəklərin zədələnmısi ilə
2.7.81.4 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Gözlərin zədələnməsi ilə
2.7.81.5 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Nevroloji ağırlaşmalarla
2.7.81.6 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Periferik qan dövranının pozğunluğu ilə
2.7.81.7 İnsulindən asılı şəkərli diabet, Çoxsaylı ağırlaşmalarla
2.7.81.8 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Koma ilə
2.7.81.9 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Ketoasidozla
2.7.81.10 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Böyrəklərin zədələnmısi ilə
2.7.81.11 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Gözlərin zədələnməsi ilə
2.7.81.12 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Nevroloji ağırlaşmalarla
2.7.81.13 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Periferik qan dövranının pozğunluğu ilə
2.7.81.14 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, Çoxsaylı ağırlaşmalarla
2.7.81.15 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Koma ilə
2.7.81.16 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Ketoasidozla
2.7.81.17 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Böyrəklərin zədələnməsi ilə
2.7.81.18 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Gözlərin zədələnməsi ilə
2.7.81.19 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Nevroloji ağırlaşmalarla
2.7.81.20 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Periferik qan dövranının pozğunluğu ilə
2.7.81.21 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, Çoxsaylı ağırlaşmalarla
2.7.81.22 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Koma ilə
2.7.81.23 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Ketoasidozla
2.7.81.24 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Böyrəklərin zədələnmısi ilə
2.7.81.25 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Gözlərin zədələnməsi ilə
2.7.81.26 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Nevroloji ağırlaşmalarla
2.7.81.27 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Periferik qan dövranının pozğunluğu ilə
2.7.81.28 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, Çoxsaylı ağırlaşmalarla
2.7.82  
2.7.82.1 Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma
2.7.82.2 Komasız müşahidə olunan medikamentoz hipoqlikemiya
2.7.82.3 Hipoqlikemiyanın digər formaları
2.7.93.1 Qan itirmə nəticəsində yaranan ikincili dəmir defisitli anemiya (xroniki)
2.7.93.2 Sideropenik disfagiya
2.7.93.3 Digər dəmir defisitli anemiyalar
2.7.106  
2.7.106.1 Serebral arteriyaların çoxsaylı və ikitərəfli sindromları
2.7.106.2 Keçici korluq
2.7.106.3 Tranzitor qlobal (keçici tam) amneziya
2.7.106.4 Orta beyin arteriyası sindromu (I66.0+)