Etik Komissiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TİBBİ ƏRAZİ BÖLMƏLƏRİNİ İDARƏETMƏ BİRLİYİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
ELMİ-TƏDQİQAT KARDİOLOGİYA İNSTİTUTUN ETİK KOMİSSİYASI


Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun  Etik Komissiyasının üzvləri:
                                   
Sədrlik edir:                         Rafail  Daşdəmirov
Üzvlər:                                1. Yusifli Rafiq
                                          2. İbrahimov Firuz
                                          3. Məmmədrzayeva Vəfa
                                          4. Qasımov Zaur
                                          5. Cavadova Təranə
                                          6. İbrahimov Firdovsi  (onlayn)
                                          7. Rəhimov Üzeyir
                                          8. Mirzəyev Ülvi  (onlayn)
                                          9. Əliyev Fərid  (onlayn)
                                        10. Musayeva Elnura
                                        11. Hüseynov Pərviz
                                        12. Ömərova Möminat (onlayn)
                                        13. Qasımov Kərim