Etik Komissiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
ELMİ-TƏDQİQAT KARDİOLOGİYA İNSTİTUTUN ETİK KOMİSSİYASI


                                                                                    

Sədrlik edir:                         Rafail  Daşdəmirov

Üzvlər:
   
                     1. Yusifli Rafiq
                                          2. İbrahimov Firuz
                                                   3. Məmmədrzayeva Vəfa
                                        4. Qasımov Zaur
                                             5. Cavadova Təranə
                                                             6. İbrahimov Firdovsi  (onlayn)
                                           7. Rəhimov Üzeyir
                                                      8. Mirzəyev Ülvi  (onlayn)
                                                    9. Əliyev Fərid  (onlayn)
                                               10. Musayeva Elnura
                                              11. Hüseynov Pərviz
                                                              12. Ömərova Möminat (onlayn)
                                             13. Qasımov Kərim