Ambulator xidmət

2.1.1 İxtisaslı həkim müayinəsi
2.1.2 Həkim müayinə komissiyasının (HMK) rəyi
2.1.3 Daxili konsultasiya
2.1.4 "Kontrol müayinə (21 gün)"- 21 gün ərzində sığortaolunanın  eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən ambulator tibbi xidmətə görə təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti
2.1.5 "Kontrol müayinə (müdaxilə / müailcə sonrası 45 gün)"- stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən sonra 45 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti
2.1.201 Qalxanvari vəzi USM 
2.1.202 Toraks  USM
2.1.204 Süd vəziləri USM
2.1.205 Üst Abdomen  USM
2.1.206 Tam Abdomen USM
2.1.211 Uroloji USM
2.1.218 USM (çox sahə)
2.1.219 USM tək anatomik nahiyə (orqan)  
2.1.220 Karotid arteriya (bilateral) rəngli doppler müayinəsi
2.1.221 Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi
2.1.223 Renal (bilateral) rəngli doppler müayinəsi
2.1.225 Abdominal rəngli doppler müayinəsi
2.1.227 Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi
2.1.228 Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 
2.1.229 Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)
2.1.233 Tək orqan (nahiyə) rəngli doppler müayinəsi
2.1.403 Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram (EKQ) qeydi, izah və nəticə
2.1.404 Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji
2.1.405 24 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) və arterial təzyiqin qeydi - Holter monitoru
2.1.407 Doppler rəngli exokardioqrafiya müayinəsi
2.1.486 Serum taxılması